Bieszczady1

Bieszczady.

Dla wielu najpiękniejsze góry w Polsce. Długie grzbiety rozciągnięte od północnego zachodu w kierunku południowo - wschodnim. Fenomen przyrodniczo - historyczny na europejską skalę. Jeden z niewielu obszarów objętych wtórnym zdziczeniem. Przed II wojną światową jeden z najgęściej zaludnionych terenów w Polsce. Po wojnie wyludniony, wymarły, zapomniany, częściowo nawet zakazany. Dzięki temu w Bieszczadach przetrwała do dziś niezniszczona, dzika przyroda.

Bieszczady2

Obecnie Bieszczady w dużej części objęte są ochroną. Bieszczadzki Park Narodowy będący częścią polsko- słowacko- ukraińskiego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" zajmuje 290 km kw. w najwyżej położonej części Bieszczadów Zachodnich. Duża część Bieszczadów objęta jest obszarem Natura 2000, istnieje tu także Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Rzeszowska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opiekuje się obszarem Bieszczad ze specjalną troską. Dzięki aktywnej ochronie przyrody będziecie Państwo mogli cieszyć się jej pięknem w nienaruszonej formie nie tylko dziś, ale także w przyszłości !

Dla turystyki Bieszczady odkryto w okresie międzywojennym. Pojawiła się wtedy potrzeba zapewnienia turystom noclegów w Bieszczadach. Wtedy powstały tutaj pierwsze schroniska turystyczne: w Siankach, Beniowej, Dydiowej czy Sokolem. Wówczas wyznaczono także czerwony szlak beskidzki im. Józefa Piłsudskiego z Sianek do Krynicy. W Bieszczadach szukali odpoczynku i natchnienia znani artyści, m.in Aleksander Fredro, Edward Stachura, Jerzy Harasymowicz, Wojciech Belon. Już przed wielu laty apartamenty zapewniające komfortowe noclegi w Bieszczadach cieszyły się dużym powodzeniem.

Bieszczady3

Obecnie turystyka górska to nadal jeden z głównych walorów regionu. Ale nie jedyny: przez ponad pięć wieków w Bieszczadach toczyło się życie wielu pokoleń Bojków, Polaków i Żydów - był to swoisty tygiel różnorodności kulturowej. II wojna światowa, a potem działania wysiedleńcze zakończone akcją "Wisła" nieodwracalnie zmieniły oblicze bieszczadzkiej ziemi. Odeszli stąd autochtoni, a wraz z nimi ciągłość kulturowa i osadnicza. Bieszczady, opuszczone, wyludnione, zniszczone, w których królowała natura odbierająca człowiekowi tereny niegdyś intensywnie eksploatowane i skrywająca coraz bardziej nieliczne już ślady minionych czasów, stały się Mekką dla poszukiwaczy mocnych wrażeń, dla twardzieli i marzycieli, dla ludzi z przeszłością, ale bez przyszłości. Problemem była jednak przez wiele lat ograniczona oferta noclegów w Bieszczadach.

Burzliwa historia Bieszczadów pozostawiła wiele cennych zabytków kultury materialnej, których obecność sprzyja propagowaniu turystyki refleksyjnej (odkrywającej ślady przeszłości, zabytki, poszukującej tradycji).

Noclegi Bieszczady? Dziś noclegi nie są już problemem. W Bieszczadach dostępna jest szeroka oferta noclegowa: pensjonaty, domki, agroturystyka, wreszcie nielicznehotele. Każdy turysta znajdzie zatem dla siebie odpowiadającą Mu ofertę noclegów.

My jednak wierzymy, że najsypmatyczniejsze noclegi w Bieszczadach zapewniają pensjonaty w Strzebowiskach!

Więcej informacji na stronie: http://www.strzebowiska.pl/strzebowiska-noclegi